Opintosetelihaku on avautunut

Opintoseteliavustus vapaan sivistystyön koulutuksiin on nyt haettavissa

Opintoseteliavustusta voidaan myöntää seuraavien myöntökriteerien perusteella

  • työttömät työnhakijat
  • henkilöt, joilla ei ole perusopetuksen jälkeistä koulutusta
  • henkilöt, joilla on oppimisvaikeuksia
  • maahanmuuttajat, joilla on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa
  • peruskoulun päättäneet nuoret (alle 25-vuotiaat), joilla ei ole jatkokoulutuspaikkaa

Avustusta myönnetään hakukriteerin täyttäville hakijoille hakemisjärjestyksessä.

Lue lisää ja täytä hakulomake