,

Laajasalon opiston varautuminen koronapandemiaan 25.2. 2021

Tervehdys Laajasalon opistolta 25.2.2021
 
Suomen hallitus on päättänyt koronapandemian virusmuunnoksen vuoksi asettaa maamme eri alueita sulkutilaan ajalle 8.-28.3.2021. Opetustoiminnassa toisen asteen oppilaitokset siirtyvät etäopetukseen kyseiseksi ajaksi. Laajasalon opistossa osa koulutuksesta on annettu lähiopetuksena välttämättömän lähiopetuksen tarpeen turvaamiseksi. Tutkimme vielä lähiopetuksen mahdollisuuksia näiden kolmen viikon aikana erityisesti median ja taiteen koulutuksissa. Tämän hetken tilanteen mukaan radio- ja tv-ohjelmien tekeminen voitaisiin toteuttaa kuten yhteiskunnassa tehdään ohjelmia mediataloissa erityisin turvallisuustoimenpitein.
 
Ravintolatoimintamme keskeytyy kolmeksi viikoksi yleisten ravintolasäännösten mukaisesti.
 
Suomen hallituksen toimenpiteet ovat ennakoivia ja voimakkaita, sillä koronatilanne on terveysalan asiantuntijoiden mukaan pahenemassa erityisesti 20-30 vuotiaiden ikäluokissa.
 
Olemme yhdessä onnistuneet pitämään Laajasalon opiston opetustoiminnan koronattomana ja varautumisryhmässä toivomme niin tapahtuvan edelleen. Tämän maaliskuun etäopetusjakson tarkoituksena on auttaa Suomea pysymään Euroopan kärkimaiden kärjessä epidemian hallitsemisessa ja siksi tilanteessa tarvitaan vielä jaksamista jonkin aikaa. Tavoitteena on mahdollisimman pian päästä sellaiseen tilanteeseen, jossa korona ei enää vaikeuttaisi päivittäistä elämäämme.
 

Laajasalon opiston johtokunta on poikkeustilanteen vuoksi päättänyt, että rehtori ja talouspäällikkö tekevät laskelman opiskelijoille hyvitettävän opiskelijamaksun määrästä vapaan sivistystyön taiteen, median ja yliopistoon suuntavan koulutuksen opiskelijoille. Saamme laskelmat valmiiksi maaliskuun aikana ja kerromme niistä lisää mahdollisimman pian. Lisäksi toimimme tarvittaessa niin, että jatkamme opintojen kestoa kesäkuun puolelle ja pidennämme opetuspäiviä lähiopetukseen päästyämme.

 
Aloitamme Zoomissa 10.3. keskiviikkoaamujen yhteisen aamutunnin joka viikko tapahtuvana tilaisuutena.  Tunnin aluksi kerrataan viikon tunnelmia, minkä jälkeen Markus Pöyhönen ohjaa yhteisen, kaikille sopivan aamujumpan ja antaa tehtävähaasteen seuraavaksi viikoksi. Viimeisen vartin täyttää opintolinjojen esitys, jossa opiskelijat esittävät, mitä on tehty. Mahdollisesti ja toivottavasti saamme kuulla ja nähdä taiteen iloa, median sisältöjä, valtiotieteiden näkemyksiä, tunnelmia muiden maiden kulttuureista, osallistua pelituotannon virtuaalimaailmaan tai vaikkapa katsella elokuvia. Varautumisryhmä haluaa kannustaa kaikkia opiskelijoita ja henkilökuntaa osallistumaan näihin yhteisesti järjestettäviin tapahtumiin, joissa pääsemme tutustumaan Laajasalon opiston monipuoliseen toimintaan.
 
Laajasalon opiston Varautumisryhmän puolesta
Juha Matti Holopainen
rehtori