Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon valintapäivä on 21.9.

Vielä ehtii ilmoittautua valintakokeeseen

Laajasalon opistossa voi opiskella koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäiväohjauksen ammattilaiseksi ainutlaatuisessa, yhteisöllisessä oppimisympäristössä osana iloista kansanopistoyhteisöä. Opintoihin olennaisesti kuuluva työharjoittelu tehdään peruskouluissa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa.

Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona eli ammattitaito arvioidaan todellisissa työtilanteissa ja toimintaympäristöissä kuten peruskouluissa ja iltapäiväkerhoissa.

Keskeisiä oppisisältöjä ovat kasvatustiede, psykologia, monikulttuurisuus, erityispedagogiikka sekä eri oppiaineiden ohjaustaidot.

Lue lisää Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnosta täällä.

Laajasalon opistosta valmistuneita ammattilaisia arvostetaan kasvatuksen kentällä.

Seuraava jatkuvan haun valintapäivä on 21.9.
Valintakokeeseen ilmoittaudutaan täyttämällä -> lomake.

 

Lukuvuoden 2020 – 2021 kasvatus- ja ohjausalan opiskelijoista 100% suosittelee Laajasalon opistoa.

”Laajasalon opiston koulutus kasvatus- ja ohjausalan tutkinto-opinnoissa on korkeatasoista ja opiskelijalähtöistä. Suosittelen lämpimästi”.