,

Asiaa opiskelun turvallisuusnäkökohdista, opiskelusta ja opiskelijamaksuista 8.3. 2021

Tervehdys Laajasalon opistolta 8.3.2021
Aloitetaan opiskelijamaksuista
Suomen hallitus on tartuntalain perusteella tehnyt sulun, johon Laajasalon opisto ei ole voinut vaikuttaa. Olemme kuitenkin katsoneet näissä poikkeuksellisissa oloissa tarpeelliseksi toteuttaa oman opistokohtaisen vapaaehtoisen maksuhyvityksen, joka koskee vapaan sivistystyön median, taiteen ja yliopistoon suuntaavan koulutuksen kansanopistolinjojen opiskelijoiden opiskelumaksua.
Kansanopistojen opiskeluun sisältyy normaalioloissa etäopetusta 20 % koko opiston opiskelijaviikkomäärästä ja poikkeusolojen vuoksi tämä 20 % etäopetusmaksimiraja on poistettu kokonaan. Mahdollista olisi siis antaa opetus etänä jopa kokonaisuudessaan. Siitä huolimatta Laajasalon opiston johtokunta on poikkeuksellisena aikana katsonut tilanteen sellaiseksi, että opiskelijamaksujen osalta maksuhyvityksenä toimitaan seuraavalla tavalla:
– Opiskelijat, jotka maksavat opiskelumaksunsa noin 440 euron erissä, jätetään viimeinen maksuerä pois. Maksuhyvitys sisältää etäopetuksen ja ruokailujen puuttumisen. Jo aiemmin on palautettu ruokailujen puuttumista ja nyt ennakoidaan myös loppukevään ruokailujen puuttuminen.
– Näin ollen kokonaishyvitykseksi tulee 527,50 €, mikä on koko vuoden opiskelumaksusta 15%. Opintoseteliavustuksen saaneille opiskelijoille vaikutus on 50% maksuhyvityksen määrästä.
– Tällä viikolla lähetettävissä maksuerissä on myös maksuhyvityksen osuus näkyvissä hieman alennettuna maksuna.
– Opiskelijat, jotka ovat maksaneet koko opiskelumaksunsa jo aiemmin, saavat palautuksen taloustoimistosta saatavan ohjeistuksen mukaan.
Yhteistä ohjelmaa etäyhteyksin
Tavoitteemme on vuosittain, että opiskelu Laajasalon opistossa on opiskelijalle elämän paras vuosi. Tärkeää on saada opetusta ja oppia tavoitteiden mukaisesti. Tämän vuoksi olemme varautuneet maksuhyvityksen lisäksi toimimaan tarvittaessa niin, että jatkamme opintojen kestoa kesäkuun puolelle ja pidennämme opetuspäiviä lähiopetukseen päästyämme. Haluamme korostaa, että opettajat ovat tehneet opetustyönsä täysimääräisesti eikä opetuksen määrästä eikä laadusta tällaisena poikkeuksellisena aikana ole tingitty miltään osin.
Aloitamme tällä viikolla Zoomissa keskiviikkoaamujen yhteisen aamutunnin joka viikko tapahtuvana tilaisuutena. Keskiviikkona 10.3. klo 8.00 kuullaan ja keskustellaan opiskelijoiden kanssa, mitä odotuksia ja ehdotuksia keskiviikkoammuiksi teillä on. Seuraavana keskiviikkona 17.3. ohjelma voisi olla seuraava:
Tunnin aluksi kerrataan viikon tunnelmia, minkä jälkeen Markus Pöyhönen ohjaa yhteisen, kaikille sopivan aamujumpan ja antaa tehtävähaasteen seuraavaksi viikoksi. Viimeisen vartin täyttää opintolinjojen esitys, jossa opiskelijat esittävät, mitä on tehty. Mahdollisesti ja toivottavasti saamme kuulla ja nähdä taiteen iloa, median sisältöjä, valtiotieteiden näkemyksiä, tunnelmia muiden maiden kulttuureista, osallistua pelituotannon virtuaalimaailmaan tai vaikkapa katsella elokuvia. Varautumisryhmä haluaa kannustaa kaikkia opiskelijoita ja henkilökuntaa osallistumaan näihin yhteisesti järjestettäviin tapahtumiin, joissa pääsemme tutustumaan Laajasalon opiston monipuoliseen toimintaan.
Turvallista ja vastuullista opiskelua
Laajasalon opiston toiminnassa ja tiloissa toimitaan vastuullisesti, mikä tarkoittaa ainakin seuraavia asioita, jotta erityisesti välttämättömän lähiopetuksen tarpeen turvaaminen voidaan toteuttaa:
– Kaikki käyttävät maskia myös luokassa. Maskin voi poistaa vain välttämättömässä tilanteessa. Opetuksen ulkopuolella tapahtuvia ”yleisiä” kokoontumisia ei järjestetä ja kaikkea ”yleistä” liikkumista muualla kuin luokassa vältetään.
– Opiston alueella liikutaan vain oman ryhmän kanssa
– Hygienia voidaan varmistaa vain, kun jokainen noudattaa erityistä tarkkaavaisuutta, käsien pesua/desinfiointia ja ohjeita.
– Tartunnat, tartuntaketjut ja altistumiset pitää pystyä estämään ja selvittämään. Siksi liikkuminen ja mahdollisimman vähäinen kontaktimäärä ihmisten välillä myös opetuspäivien aikana ovat ensiarvoisen tärkeitä seikkoja.
Huolehditaan, ettei kukaan jää yksin. Osallistukaa opiskelijakunnan hallituksen ideoimiin etätapahtumiin. Taidekoulutusten tapahtumat ja mediakoulutusten ohjelmat ovat kaikkia varten ja niistä kannattaa kertoa kaikille. Jos huolia ilmenee, olkaa yhteydessä opiston henkilökuntaan. Yhdessä jaksamme paremmin.
Juha Matti Holopainen
rehtori